Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą

Mk 9,29: Powiedział im: «Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem».

Mk 9,14-29

W najstarszych zachowanych rękopisach Jezus mówi: „Ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą.” Bibliści zwracają uwagę, że wzmianka o poście została dodana później…

„Ważności praktyki postnej w Kościele pierwszych wieków świadczy fakt, że tradycja tekstualna NT dokonała uzupełnienia w wypowiedzi Jezusa: „Ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą i postem” (Mk 9,29). Szczegółowe badania tej wypowiedzi metodą morfokrytyczną prowadzą do wniosku, że Jezus mówił jedynie o modlitwie: „Ten rodzaj złych duchów można wyrzucić tylko modlitwą”. Niektóre stare wersje manuskryptów nie zawierają wzmianki o poście. Sam Jezus również nie pościł bezpośrednio przed dokonaniem egzorcyzmu. Przypuszczać należy, że słowa „i postem” są dodatkiem pochodzącym od pierwszych gmin chrześcijańskich. Wierzący zauważyli, że post przed egzorcyzmem zwiększa skuteczność modlitwy i przyjęli to za stałą praktykę. Jeśli więc słowa „i postem” nie są 'ipsissima verba Jesu’, to z całą pewnością zawierają 'ipsissima intentio Jesu’.”ks Mariusz Rosik

„Modlitwa jest dla naszej duszy tym, czym deszcz dla ziemi. Nawoźcie ziemię ile chcecie, a i tak, jeżeli brakuje deszczu, wszystko, co robicie, na nic.”Jan Maria Vianney

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments