złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich

Łk 5,14: „A On mu przykazał, żeby nikomu nie mówił: «Ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę za swe oczyszczenie, jak przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».”

Łk 5,12-16

Jezus daje trędowatemu precyzyjne wskazówki jak ma postępować. Mimo widocznego fizycznego uzdrowienia chce, aby oczyszczony człowiek zgodnie z wszystkimi obowiązującymi zasadami został włączony na powrót do społeczności. Według Prawa Mojżeszowego to kapłan mógł stwierdzić, czy dana osoba jest już zdrowa, czy jeszcze nie. Stwierdzając stan zdrowia, autorytetem urzędu nadawał on człowiekowi konieczne uprawomocnienie. Uczynienie zadość obowiązującym normom nakazane przez Chrystusa jest więc kolejnym etapem uzdrowienia człowieka, który od wielu lat był odtrącony i odizolowany od bliźnich przez swoją chorobę. Być może nawet przyzwyczaił się już do bycia traktowanym jak wyrzutek. Bez publicznej „rehabilitacji”: w postaci złożenia ofiary i kapłańskiego błogosławieństwa byłoby mu trudno zmierzyć się z różnymi reakcjami znanych mu osób na jego nagłe uzdrowienie. Zaś akceptacja i orzeczenie kapłana może dodać mu odwagi w budowaniu nowych relacji międzyludzkich…

„Jesteśmy słabi? Złóżmy naszą ufność w Jezusie Chrystusie i wszystko będziemy mogli: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia, mówił apostoł Paweł (Flp 4,13). Wszystko mogę, nie dzięki moim własnym siłom, ale dzięki tym, które otrzymałem przez zasługi mojego Odkupiciela.” św. Alfons Maria Liguori

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments