Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom

Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom

Mk 4,34: „A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.”

Mk 4,26-34

Ziarno Słowa Bożego ma podobny potencjał do ziarna wrzuconego w ziemię -posiada w sobie wszystko, co potrzebne- by kiełkować, rozwinąć się w drzewo i przynieść owoc. Jedyne, czego potrzebuje to żyzna gleba… Jezus sieje hojnie swoje Słowa pośród tłumu mając nadzieję, że przyjdzie czas i sprzyjające warunki by się zakorzeniły i wzrosły w przekonania oraz ludzkie postawy. Uczniom wszelako dodatkowo objaśnia znaczenie przypowieści. Jest takie powiedzenie, że ściany mają uszy. Nie mniej trafne jest spostrzeżenie, że uszy mają ściany… Nie jest łatwo przedrzeć się przez ściany uników, przekierowania uwagi, zaprzeczeń, bagatelizowania, ignorowania, dewaluowania, niezrozumienia, wyśmiewania czy reinterpretacji. Jezus wie, że cierpliwe i wielokrotne powtarzanie oraz wyjaśnianie całej grupie uczniów sensu przypowieści zostawia trwałe obrazy – symbole w ich umysłach i dzięki zbiorowej weryfikacji, minimalizuje ryzyko zniekształceń…

„Potrzebujemy Słowa Bożego: słuchania go pośród tysięcy słów każdego dnia, tego jedynego Słowa, które nie mówi o rzeczach, ale o Życiu.” papież Franciszek

„Starajmy się na ziemi nauczyć tych prawd, których wartość przetrwa również w niebie.” św. Hieronim

Baczcie na to, czego słuchacie

Baczcie na to, czego słuchacie

Mk 4,24: „«Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą.”

Mk 4,21-25

Wywieramy na siebie nawzajem wpływ. To, co mówimy i robimy wcale nie jest bez znaczenia. Im więcej czasu spędzam z innymi osobami, tym większe prawdopodobieństwo, że przejmę – zupełnie nieświadomie – ich sposób zachowania. „Kto z kim przystaje takim się staje” – mówi przysłowie. Można wybrać Osobę, której warto słuchać, spędzać czas, uważać za ważną i stawać się do Niej podobnym… I jak uczniowie wzrastać w obecności Jezusa…

„Życie dowodzi prawdy słów Jezusa, ba, pokazuje ich prawdę dosłowną. Po latach wychodzą na wierzch stare grzechy. Bo „nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw”.Od słuchania takiej, a nie innej muzyki (radiostacji, internetowej strony, grupy kumpli itd.) pęka człowiekowi głowa, serce albo i samo życie. Bo „uważajcie na to, czego słuchacie”. Hojni dla Boga mają nadmiar (choć im nie zależy), skąpi dla Boga nie mają nic (choć im zależy). Bo „kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma”. Jakich jeszcze potrzebujemy argumentów?”ks Jerzy Szymik

„Kto miłuje Boga, ten całym sercem kocha także bliźniego. Taki człowiek nie może zachowywać dla siebie tego, co posiada, ale z prawdziwie Bożą hojnością dzieli się z potrzebującymi” św. Maksym Wyznawca

Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego

Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego

Mk 4,11: On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach.

Mk 4,1-20

Jezus jest świadom, że Jego Słowa padają na różne gleby – a więc dyspozycje dusz. Wielu nie słucha Go uważnie, są wypełnieni i zajęci sobą… Po innych, którzy wprawdzie słuchają – wiedza zdaje się „spływać”, z różnych powodów nie znajduje miejsca by się zakorzenić. Są i tacy, którym owoce rozmyślania i przyjęcia Słowa kradną lęki i troski, które rozrastając się bujnie, zabierają światło i przestrzeń życiową zasianemu Słowu. Uczniowie zaś mają w sobie gotowość i determinację do zgłębiania Tajemnicy Słowa i synchronizowania z Nim swoich postaw…

„Tak samo i ten tekst, odczytany nam teraz z boskich ksiąg, choć przy pierwszym dotknięciu wydaje się mały i drobny, to jednak, jeśli znajdzie doświadczonego i skrzętnego rolnika, skoro zacznie podlegać pielęgnacji i uprawie przez sztukę duchową, rozwija się w gałęzie i konary.”Orygenes

„Czytanie bez rozmyślania jest jałowe, rozmyślanie bez czytania błędne, modlitwa bez rozmyślania – oziębła, rozmyślanie bez modlitwy – bezowocne.”Guigo II Kartuz

„Nie obfitość wiedzy, ale jej wewnętrzne odczuwanie i smakowanie zadowala i nasyca duszę.”św. Ignacy Loyola

posłali po Niego, aby Go przywołać

posłali po Niego, aby Go przywołać

Mk 3,31: „nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.”

Mk 3,31-35

„Rodzina Jezusa, patrząc na Jego styl życia sądziła, że „odszedł od zmysłów”. Uważali, że Jego postępowanie może Go narazić na wrogość ze strony środowiska kapłańskiego, saducejskiego, faryzejskiego, herodiańskiego. Wszyscy zatem mogą się zwrócić przeciw Niemu. Wyszli zatem i w dobrej wierze chcieli Go „pochwycić”, przywieść Go z powrotem do domu i w ten sposób uchronić przed jakimś nieszczęściem, przeczekać wzburzenie środowisk „trzymających władzę”. Dlatego teraz stanęli na zewnątrz domu, w którym przebywał (pewnie nie tylko z tego powodu, że tłum był wokół Jezusa i nie mogli się do Niego dostać) i „posłali po Niego, aby Go wezwać”. Chcieli Go zatem wywołać na zewnątrz, porozmawiać z Nim na osobności i przekonać o konieczności powrotu do domu i zaprzestania tej niebezpiecznej działalności. Czynili to ze szczerego przekonania o słuszności swych decyzji, z czysto ludzkiej troski o Niego. On jednak powiedział: „Oto moja matka i oto moi bracia” – ci, którzy Go słuchali, i którzy chcieli Go słuchać.” ks. Wojciech Michniewicz

„Pan daje ci Swoje Słowo, abyś przyjął je jako list miłosny, który napisał do ciebie, abyś mógł poczuć, że On jest przy tobie.” papież Franciszek

„Ma ducha nieczystego”

„Ma ducha nieczystego”

Mk 3,30: „Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».”

Mk 3,22-30

„Uczeni w Piśmie nie mogą zaprzeczyć temu, co oczywiste: Jezus wyrzuca demony. Jego słowo, w odróżnieniu od ich słów, sprawia to, co wyraża. Ich złośliwa interpretacja rodzi się z zazdrości. Zamiast z pokorą przyjąć dar, wolą go zakwestionować. Wykorzystują własną mądrość, by oszukać siebie samych, autorytet, by bronić się i atakować. Dla nich prawdą jest tylko to, co służy zachowaniu ich przekonań, a fałszem to, co się im sprzeciwia. Nie interesuje ich służba prawdzie, ale swobodne posługiwanie się nią, by uzasadnić swe własne opinie religijne i własne stanowisko władzy.” Silvano Fausti SJ

„Jezus nazywa postępowanie uczonych w Piśmie grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Kto o ludziach, którzy odbierają mu pewność siebie, głosi, że opanował ich duch nieczysty, ten grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, który przez nich przemawia. Postępuje wbrew własnemu sumieniu. Albowiem w głębi serca zdaje sobie sprawę, że przychodzą z ważnym orędziem, z którym musiałby się skonfrontować. Ale odmawia konfrontacji z tego rodzaju wyzwaniem, przylepiając im etykietkę chorych osobników.” Anselm Grun OSB

„Najlepszym Twoim sługą, Prawdo, jest ten, któremu nie tyle zależy na tym by słyszał od Ciebie to, czego chce, lecz raczej by chciał tego, co od Ciebie usłyszał.” św. Augustyn