Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce…

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce…

J 1,16: Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce.

J 1,1-18

„Według mądrości Bożej najmniejszy stopień łaski znaczy więcej niż wszystkie przyrodzone doskonałości wszechświata.”św. Tomasz z Akwinu (I-a II-ae 113, 9, 2)

„Kiedy Łaska wlewa się do intelektu, przychodzi ona jako rodzaj światła. Trudno jest opisać skutki jej działania dla ludzkiego rozumu. Wyobraź sobie światło słoneczne przeświecające przez witraż. Zauważ, jak rozprasza się ono i jak wydobywa ono z kolorów całe ich piękno. Tak właśnie Łaska działa na intelekt. Nadaje mu nowy sposób widzenia.”apb. Fulton Sheen

“Człowiek, w którym działa łaska i który się ku niej skłania, toczy zwykle długą walkę, aby stopniowo wyrwać się ze świata naturalnego i z siebie. (…) Łaska musi sama przyjść do człowieka. Z siebie samego może on w najlepszym wypadku dojść do jej bram, ale nigdy nie zdoła sforsować wejścia. Zejście łaski do duszy człowieka jest wolnym aktem boskiej miłości i jej wylew nie zna granic. Jakie drogi wybiera dla swego działania, dlaczego o jedną duszę zabiega, a drugiej każe zabiegać o siebie, czy, jak i kiedy czynna jest również tam, gdzie nasze oczy nie dostrzegają jej działania, wszystko to są pytania wymykające się poznaniu rozumowemu. Dla nas istnieje tylko poznanie zasadniczych możliwości, i dzięki nim możemy zrozumieć dostępne nam fakty.”św. Teresa Benedykta od Krzyża

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga…

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga…

Łk 2,38: Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem.

Łk 2,36-40

Bóg jest zawsze blisko ludzi, którzy wielbią Go szczerym sercem. Wychodzi im na spotkanie, dba, by uczestniczyli w ważnych dla Niego wydarzeniach. Mimo, iż życie jej nie rozpieszcza – sytuacja wdów w Izraelu była opłakana – Anna nie uważa swojej długiej życiowej historii za powód do smutku, zgorzknienia czy użalania się nad sobą, a obecnego położenia za wygodny pretekst do narzekania… Przeciwnie – jej życie jest uwielbieniem Boga. Potrafi znaleźć powody do radości, cieszyć się bliskością Stwórcy, czuje się potrzebna i służy Bogu modlitwą. Z niedostatku zaś czyni niezwykle cenną ofiarę – post.

„Wszechmocny, najświętszy, najwyższy Boże, najwyższe dobro, wszelkie dobro, wszystko dobro, Ty jeden jesteś dobry, Tobie składam wszelką chwałę i cześć, wszelkie dziękczynienie, wszelki hołd i błogosławieństwo i wszelkie dobro zawsze do Ciebie odnoszę. Ty jesteś święty, Panie, jedyny Boże, Ty dokonujesz przedziwnych rzeczy, Ty jesteś mocny. Ty jesteś wielki. Ty jesteś najwyższy. Tyś naszą nadzieją, naszą wiarą, naszą wielką słodyczą. Ty jesteś naszym wiecznym życiem, wielkim i przedziwnym Panem, Bogiem wszechmocnym i miłosiernym Zbawicielem.”św Franciszek z Asyżu

„Modlitwa kołacze, post zjednywa, a miłosierdzie osiąga.”św Piotr Chryzolog

Otrzymawszy zaś we śnie nakaz…

Otrzymawszy zaś we śnie nakaz…

Mt 2,22: Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei.

Mt 2,13-15.19-23

Józef zostaje we śnie ostrzeżony. Jak zauważa filolog Filip Taranienko:

„Natchniony”(chrimatisthes)–w klasycznej, pogańskiej grece „natchniony przez wyrocznię”. Zastanawiające jest, że to samo słowo użyte zostało kilka wersetów wcześniej w odniesieniu do pogańskich mędrców (Mt 2,12).

Bóg udziela zatem Józefowi precyzyjnych instrukcji. A on, wsłuchany w Boży Głos, podporządkowuje się prowadzącej go Mądrości. W podobny do Józefa sposób (Łk 2,26 „kechrēmatismenon„) zostaje przez Ducha Świętego natchniony także Symeon. Biblia pokazuje więc, że nie tylko ludzie, którzy mają głęboką i bliską relację z Bogiem mogą otrzymywać od Niego mistyczne, a zarazem bardzo konkretne życiowe wskazówki. Pogańscy Mędrcy, poinstruowani w podobny sposób co wybrani Izraelici są znakiem, że nie ma On względu na osoby lecz w każdym narodzie miły jest Mu ten, który Go słucha…

„Dopóki znajdujemy się w niewoli namiętności, słuchajmy Tego, który mówi do Piotra: Przepasz się pasem posłuszeństwa i oddal od siebie własne pragnienia, a ogołociwszy się z nich, stań przed Panem na modlitwie, szukając jedynie Jego woli. Wtedy pozyskasz Boga, który weźmie ster twojej duszy i będzie tobą bezpiecznie kierował.”św. Jan Klimak

wpadł w straszny gniew…

wpadł w straszny gniew…

Mt 2,16: Wtedy Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew.

Mt 2,13-18

Herod nie może przeboleć myśli, że Mędrcy nie wypełnili jego polecenia. Kruche ego władcy, nawykłe do posłuszeństwa innych ludzi jego życzeniom zostaje nagle boleśnie draśnięte. Po sile wściekłości w odpowiedzi na nie wypełnienie jego rozkazów i bezwzględności rozporządzeń można oszacować rozmiar jego patologii. Absolutny rządca zupełnie nie potrafi znieść bezsilności. Nie mogąc dopaść i zemścić się na Mędrcach, chce sam wyeliminować rosnące w jego urojeniu „zagrożenie”. Decyzja zabicia niemowląt, które nie mogą mu w żaden sposób realnie zaszkodzić, jest wyrazem jego obłędu i oznaką zaślepienia wewnętrzną furią. Herod usiłuje odzyskać wszechmocną (wręcz boską) kontrolę nad sobą i otoczeniem. To właśnie posiadanie kontroli wytwarza w nim iluzję poczucia bezpieczeństwa, której utrata budzi jego paranoiczny lęk… Niestety złudę omnipotencji Heroda i jego irracjonalne żądze kontroli podtrzymuje gotowe do usług, zalęknione oraz całkowicie podporządkowane jego władzy otoczenie…

„Czym mianowicie u jadowitych zwierząt jest jad, tym u podnieconych staje się gniew.”św Bazyli Wielki

„Jeśli powstrzymasz się od gniewu, znajdziesz miłosierdzie, okażesz się mądry i będziesz mógł się modlić.”Ewagriusz z Pontu

„Sprawujesz władzę? Bądź świętym, walcząc o dobro wspólne i wyrzekając się swoich interesów osobistych.”papież Franciszek

i szli do grobu…

i szli do grobu…

J 20,3: Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu…

J 20,2-8

Wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone, a uczucia są zdruzgotane – Jan podąża drogą wiary… Nie jest sam. Potrzebuje towarzysza, by dotrzeć do celu… Wchodzi głębiej w rzeczywistość, którą widzi, gdyż jego pragnienie jest większe… Nauczył się patrzyć oczyma wiary od Chrystusa i trwając, chwyta się każdej wskazówki wiary, którą daje mu Bóg…

„Co znaczy wiara w Piśmie Świętym. Bo nam się zawsze zdaje, że wiara to jest przede wszystkim „ja wierzę, że Bóg jest”. Tymczasem to jest dopiero pierwszy stopień do wiary. I takiego problemu w świecie biblijnym w ogóle nie było, bo dla ludzi tamtych czasów to, że Bóg jest, że są bogowie, nie ulegało żadnej wątpliwości. Jeśli państwo chcą wiedzieć, kto w świecie grecko-rzymskim był ateistą, to odpowiedź jest prosta: ateiści to byli najpierw Żydzi, a potem chrześcijanie, ponieważ odmawiali kultu wszystkim bogom. To jest po prostu inna mentalność, której my nie rozumiemy, i dlatego, jeżeli w Biblii jest mowa o wierze, to nie jest wiara, że Bóg jest, tylko zawierzenie, bo z tego, że Bóg jest, muszą wynikać daleko sięgające konsekwencje.”Anna Świderkówna

„By człowiek podążał prostą drogą – trzeba – aby wcześniej poznał cel, do którego zmierza.”św Tomasz z Akwinu