nie znalazły ciała Pana Jezusa…

Łk 24,3: A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa.

J 14,1-6

Jezus żyje. Zmartwychwstał. Jest Światłem, które weszło dla „mieszkających w krainie cienia śmierci” (Iz 9,1). Ocaleniem (sens hebrajskiego słowa „pasach”) dla wielu– „z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” (Ap 7,9).

„Jezus umarł za wszystkich. I wszystkich nas oczekuje w niebie.”św Jan Maria Vianney

„Dusze niektórych zmarłych wobec doskonałej świętości Boga czują się tak brudne i niegodne zbliżenia się do Niego, że same poddają się niewypowiedziane wielkiej, lecz oczyszczającej męce. Są pomimo to szczęśliwe, gdyż wiedzą, że są zbawione. Ze strony Boga niebo nie ma zamkniętych bram, lecz kto chce tam wejść, wchodzi. Bóg bowiem jest pełen miłosierdzia, otwiera ku nam swe ramiona, aby przyjąć nas do swojej chwały. Istota Boża jest zarazem zupełnie czysta, nieskończenie bardziej, niż rozum to pojąć może; dusza więc, znajdując choćby najmniejszą odrobinę niedoskonałości, wolałaby raczej rzucić się do tysiąca piekieł, niż stanąć przed majestatem Boga z jakąś zmazą na sercu. Widząc zatem, że czyściec jest przeznaczony na to, by zetrzeć plamy duszy, dobrowolnie się do niego rzuca i znajduje tam wielkie miłosierdzie, uwalniające ją od owej przeszkody.”św Katarzyna z Genui

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments