Błogosławieni czystego serca

Mt 5,8: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Mt 5,1-12a

Przez czystość serca Jezus rozumie przejrzystość, transparentność intencji: troskę o to, by nieustannie badać czy motywuje mnie pragnienie podobania się Bogu, czy też chcę przypodobać się ludziom. W Biblii hipokryzja jest grzechem najbardziej piętnowanym przez Boga, gdyż właśnie przez nią człowiek uprawia bałwochwalstwo, odsuwając Boga na drugi plan, na pierwszym zaś umieszczając stworzenia: innych ludzi. Czystości serca ogromnie zazdrości szatan. Wywołuje u ojca obłudy i kłamstwa zawiść, wrogość i chęć zniszczenia. O Chrystusie zaś nawet Jego wrogowie przyznają z niechęcią: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i nie dbasz o niczyje względy. Nie zważasz na ludzką opinię, lecz nauczasz drogi Bożej zgodnie z prawdą”(Mk 12,14).

„Słowa „czysty” i „czystość” (katharos, katharotes) nie występują nigdy w Nowym Testamencie dla określenia tego, co dziś rozumiemy jako powstrzymanie się od grzechów cielesnych. Ta rzeczywistość opisywana jest przy pomocy innych słów: opanowanie siebie (enkrateia), powściągliwość (sophrosyne) i czystość (hagneia).”Raniero Cantalamessa OFMCap

„Ten tylko ma serce proste, to znaczy czyste, kto przechodzi ponad ludzkimi pochwałami i w swoim życiu szuka nagrody tylko u Tego, kto przenika sumienia.”św Augustyn

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments