dobre drzewo wydaje dobre owoce

Mt 7,17: „Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce.”

Mt 7,15-20

Nie jest łatwo rozpoznawać zło, które podaje się za dobro. Jezus ostrzega, by strzec się nie tylko jawnego zła lecz zachęca do stałej czujności i rozeznawania. Jego uczeń nie ma być człowiekiem naiwnym, który łatwo kupi pozór, piękne słówka i obłudne popisy aktorskie, lecz ostrożnym i stosujacym w ocenie kryterium czynów…

„Wiedząc przeto Chrystus Pan, że w nich jest co innego z wierzchu, a co innego wewnątrz ukryte, rzekł: „Strzeżcie się”, to jest nie tyle oczami ciała patrzcie, ile oczami ducha. Bo jeśli oczami ciała na nich spojrzysz, nie poznasz; gdyż się za chrześcijan podają i pozory chrześcijańskie zachowują.
Co to jest odzienie owcze? – Ach! nic innego tylko pozór pobożności. Jałmużna, która się czyni dla ludzkiego oka, jest odzieniem owczym. Modlitwa, którą odbywamy przez wzgląd na ludzi, jest odzieniem owczym. Post, który się podejmuje z uwagi na ludzi, jest odzieniem owczym. Ci co tak czynią nie rzeczywiście, ale tylko pozornie są pobożni; złość swoją i przewrotność pokrywają tym odzieniem owczym, pomimo że wewnątrz są wilkami drapieżnymi. A nic tak nie niszczy dobra, jak udane dobro. Przede wszystkim więc zważać trzeba na uczynki dobre.” św. Jan Chryzostom

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments