jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca

J 6,46: „Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca.”

J 6,44-51

Jezus naucza, że Bóg jest duchem (J 4,24). Nikt nigdy Go nie widział, gdyż Ojciec jest Stwórcą wszystkiego (Iz 44,24), nie można Go objąć – On zaś obejmuje wszystko (Dz 7,49), jest niezmierzony(Syr 39,17-22), wiekuisty (Iz 43,10-11.13), nie z tego świata(J 8,23). Dzieła, przez które można poznawać Jego moc i mądrość są tylko bladym odbiciem Jego majestatu (Rz 1,20). A jednak wcale nie jest odległy i zupełnie wymykający się pojmowaniu. Jest Ojcem i chce być poznany. Każdego, kto szczerze pragnie zbliżyć się do Niego, On pociąga do Jezusa gdyż jedynie Chrystus daje o Nim prawdziwe świadectwo (J 10,25) ukazuje niezafałszowany przez grzech obraz Boga(J 1,18). Kto przyjmuje Jezusa, Jego życie i Słowa (J 6,63), rodzi się z Ducha i staje człowiekiem duchowym (J 3,6). Może w Duchu, który przenika głębokości Boga (1Kor 2,10) widzieć wewnętrznym wzrokiem wiary rzeczy duchowe i rozpoznawać w świecie działanie Ojca…

„Ducha może widzieć tylko ten kto ma Ducha.” św. Augustyn

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments