który chciał rozliczyć się ze swymi sługami

Mt 18,23: Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał rozliczyć się ze swymi sługami.

Mt 18,21-35

Jezus opisuje niebo. Podobne jest ono do króla, który się rozlicza (gr. synarai logon).

F. Taranienko zauważa, że użyte sformułowanie: „To „nietypowe” znaczenie wyrazu logos – oddane jako „rachunek zysków i strat” lub połączone z sądem Bożym „podsumowanie” (występuje także w Mt 25,19) ściśle związane jest z odniesieniem logosu do Jezusa jako rozumnej mowy Boga Ojca (por. Hbr 4,12-14).”

Nasza wiara uczy, że zaraz po śmierci nieśmiertelną duszę każdego człowieka czeka sąd szczegółowy. Rozliczenie polega na odniesieniu mojego życia do życia Chrystusa. Wieczna zapłata jest oddawana stosownie do mych czynów i wiary (KKK 1021, 1022, 1023). Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, żyją z Nim na zawsze. Łaska zaś polega na bezwzględnym wybaczaniu wszystkiego i wszystkim nieskończoną ilość razy… Kto nie okazuje miłosierdzia winowajcom, jak obrazuje przypowieść, wzbudza gniew Boga.

„Pod wieczór życia będziemy sądzeni z miłości.” św. Jan od Krzyża

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments