powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego

J 20,22: „Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!”

J 20,19-23

Jezus niejako stwarza na nowo swoich uczniów dając im Ducha Świętego. Być przy życiu – znaczy mieć w sobie neszamah – tchnienie życia (Rdz 2,7; 2Sm 1,9; Dz 20,10), zaś przyjąć od Chrystusa Ducha Świętego i żyć w Nim to znaczy mieć udział w życiu Boga, życiu wiecznym, pozwalać Mu się inspirować, przemieniać, poddawać się Jego prowadzeniu…

„Duch Święty uświęca człowieka poprzez: wszelkie porywy, poruszenia, upomnienia i wyrzuty wewnętrzne, światła i olśnienia, których Bóg dokonuje w nas, darząc nasze serce błogosławieństwami, troską i ojcowską miłością, aby nas przebudzić, poruszyć i pociągnąć do świętych cnót, umiłowania nieba, dobrych postanowień; słowem do tego wszystkiego, co prowadzi do życia wiecznego.” św. Franciszek Salezy

„O, gdyby dusze chciały choć trochę słuchać głosu sumienia i głosu – czyli natchnienia Ducha Świętego, mówię – choć trochę – bo skoro raz się oddamy wpływowi Ducha Bożego, to On sam dopełni tego, czego nam nie dostawać będzie.” św. Faustyna (Dz 359)

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments