Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi

Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi

J 15,19: „Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.”

„Świat” kocha i lubuje się w bogactwie, władzy, sławie i uznaniu, zaspokajaniu wymyślnych zachcianek, zdradach i skandalach. Lecz wie, że nie przynoszą one szczęścia i są jak plastikowy, tandetny neon, mogący omamić – że piękny – tylko w ciemności. Światło dnia obnaża jego nędzę. Stąd gdy ktoś żyje w świetle wartości prawdziwych, tandeta czuje się zagrożona demistyfikacją i usiłuje „zgasić światło”, zmiażdżyć pogardą, śmiechem, odrzuceniem, zawstydzić, zdeprecjonować. Bo gdy nie ma światła tam jest noc i wszystko wszystkim można wmówić…

O św Franciszku z Asyżu pisano: „jego wygląd wzbudzał, zadziwiającą pogardę. Wielu go wyśmiewało, bo uważali go za błazna.”

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Mt 11,28: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.”

Bóg w przyjacielskiej relacji, kiedy powierzam Mu swoje znękania i troski – ufając, że się wszystkim zajmie, daje mi cenny dar pokoju.

„Nie ma większego dobra dla duszy żyjącej tu, na ziemi, jak mieć w sercu wielki, święty pokój Boży. Dusza pyszna nigdy nie doznaje pokoju, a pokorna ma go w sobie bo nią nie miotają ani ambicja, ani próżność, ani pragnienie chwały i uznania, ani zazdrość, ani kłótnie. Pokorny nie staje do kłótni, w Bożym pokoju znajduje radość i szczęście, znajduje siłę i ochotę do pracy nad sobą, moc w przeciwnościach, odwagę w niebezpieczeństwach – znajduje Boga, bo gdzie pokój, tam Bóg.” św. Urszula Ledóchowska

„A już ci rzekłem, że korzeniem rozeznania jest prawdziwe poznanie siebie i Mojej dobroci.” Pan Jezus do św. Katarzyny ze Sieny

Wytrwajcie w miłości mojej

Wytrwajcie w miłości mojej

J 15, 9: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!”

Uwierzyć w miłość Jezusa tą samą, którą On jest kochany przez Ojca to coś więcej niż tylko spotkanie intelektu z prawdą i woli z przykazaniami. Najtrudniejsze i decydujące jest przyjęcie sercem intencji Boga, Jego zaangażowania; zaufanie, że Jego Słowo jest skierowane właśnie do mnie:

„Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego przyjaźnie pociągnąłem cię do siebie.”(Jr 31,3).

Wtedy naturalnie przychodzi zawierzenie Mu samego(samej) siebie a także tych, których kocham… Trwać w miłości to móc powtórzyć za św. Janem:

„Bóg jest miłością. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.”(1J 4,16).

„Miłość to zasiew; praca to kiełkowanie, wzrastanie i owocowanie.” św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego

1 P 5,7: „Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was.”

aby przynosiła owoc obfitszy

aby przynosiła owoc obfitszy

J 15,2: „Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.”

„Podstawowe znaczenie czasownika airo to „podnosić”. To pozwala wydobyć aspekt Bożego miłosierdzia w tym obrazie. Gałązkę, która nie przynosi owocu, choć trwa w krzewie winnym (czyli w Chrystusie), Ojciec podnosi ku górze, ku światłu, umożliwiając jej prawidłowy rozwój i wydanie owocu. Warunkiem jest trwanie w Chrystusie.” s. Anna M. Pudełko AP

„Wszystkie Twoje przykazania będą jakby środkiem wypalającym, który zawsze przytknięty będzie do mojego ciała… lekarstwo piecze, lecz usuwa zakażenie z rany. Przecinaj więc, Panie Jezu… zgniliznę moich grzechów, lecz trzymaj mnie złączonym z sobą więzami miłości. Przyjdź szybko wyciąć namiętności ukryte, nieznane a różnorakie, aby zakażenie nie objęło całego ciała.” św. Ambroży

Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem

Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem

J14,27: „Pozostawiam wam pokój, obdarzam was moim pokojem. Ale Ja nie daję wam w taki sposób jak czyni to świat.”

Shalom-Pokój, który daje Jezus jest owocem zbawienia i oznacza pełnię – nieobecność braku czy rozłamu; scalone serce (w rozumieniu biblij.centrum człowieka),gdzie uczucia i rozum są spójne; harmonię psychiczną płynącą ze zintegrowanej osobowości nie rozdzieranej wewnętrznymi walkami, nie nękanej chorym poczuciem winy; wyciszenie. Taką łaskę może dać tylko Bóg. Pragnie dawać mi pokój zawsze kiedy zwracam się do Niego w modlitwie, ilekroć mi go brakuje, szczególnie hojnie go udziela na Adoracji. Pokój jest odczuwalnym znakiem relacji z Bogiem, wynikiem zaufania Jezusowi, poprzez które objawia się moc i działanie Ducha Świętego.

„Nasz łaskawy Pan zawsze trwa w nas i trwa Jego działanie pokoju i miłości, choć my nie zawsze w nich trwamy.” Juliana z Norwich