Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony

Mt 16,17: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.”

W proste serce Piotra Bóg wkłada objawioną prawdę o Jezusie – Synu Boga Żywego. Benedykt XVI pisze, że

„Objawienie jest czymś więcej niż Pismo. Bóg nie tyle przekazuje coś, ile odsłania samego siebie, co z kolei domaga się odpowiedzi ze strony człowieka.”

Piotr nie musiał rozumieć, po prostu ufa Jezusowi, a wszystko zostało mu dane. Moja wiara, zaufanie i przyjaźń z Jezusem jest łaską z góry, od Ojca. Mogę prosić Boga o dar pogłębienia ich.

„Pokąd żyjemy, miłość Boża w nas wzrasta. Poznałam i doświadczyłam, że dusze, które żyją w miłości, odznaczają się wielkim światłem w poznawaniu rzeczy Bożych, jak we własnej duszy, tak i w duszach innych. I dusze proste, nie mające wykształcenia, odznaczają się wiedzą.” św. Faustyna (Dz 1191)

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments