Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi

Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi

Mt 4, 19: „I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.”

Andrzej, Piotr, Jakub i Jan mieli swoje rozpoczęte projekty życia, prace, przyzwyczajenia, a jednak byli gotowi zmienić je dla Jezusa, zaryzykować i wejść na nieznaną drogę. Bez kalkulacji, bez warunków…

„Wiele jest sposobów dobrego wykorzystania życia, angażując je w służbę ideałom ludzkim i chrześcijańskim. Chrystus chce przemawiać do dzisiejszych ludzi waszym głosem. Kochać waszym sercem. Pomagać waszymi rękami. Zbawiać waszymi trudami. Pomyślcie dobrze. Odpowiedź, którą wielu z was może dać, będzie skierowana osobiście do Chrystusa, który was wzywa do tych wielkich rzeczy” św. Jan Paweł II

Rorate coeli desuper – spuście rosę niebiosa

Rorate coeli desuper – spuście rosę niebiosa

Rorate coeli desuper – spuście rosę niebiosa (Iz 45,8) na spragnione sprawiedliwości serca. Dziś zaczyna się nowy rok liturgiczny (C) i adwent: czas oczekiwania na „przyjście”. Jeśli duch stał się ociężały od wielu trosk i spraw przyziemnych, teraz jest dobry czas by zatęsknić za prawdziwym sobą i Żywym Bogiem. Lada moment może On przyjść, już stoi u drzwi i kołacze…

„Łaski i smak modlitwy nie są wodami tryskającymi z ziemi, lecz z nieba. Dlatego nie wystarczą nasze wysiłki, by wytrysnęły. Trzeba się koniecznie przygotowywać z największą pilnością, ale ciągle pokorną i spokojną: mieć serce otwarte w stronę nieba i stamtąd oczekiwać niebiańskiej rosy.” św. o. Pio

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie

Łk 21, 36: „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym.”

 

„Nadmiar tego, co w siebie przyjmujemy, nieopanowane chłonięcie tego, co przyjemne, niszczy nas. Wolność serca jest owocem czuwania i modlitwy. Czuwać, to znać swoje granice, to rozeznawać duchy, odczytywać, kto działa we mnie na daną chwilę, co mogę odkryć przez pojawiające się myśli i odczucia. ” Józef Pierzchalski SAC

 

„Z każdego dnia przeznacz pół godziny na modlitwę, a jeżeli masz dużo do zrobienia, przeznacz jedną godzinę.” św. Franciszek Salezy

Niebo i ziemia przeminą

Niebo i ziemia przeminą

Łk 21, 33: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.”

Wszystko przeminie: moje pokolenie, moje życie ze wszystkimi jego troskami, niebo i ziemia. Czas jednak nie panuje nad wszystkim. Słowo Pana trwa na wieki. Słowo, które jest ciągle żywe…ciągle aktualne…

„Oto nadejdą dni – wyrocznia Pana Boga – gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pańskich” (Am 8,11)

 

„Podnieście głowy. Nie lękajcie się patrzeć w wieczność. Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest miłością. Dla tej miłości warto żyć. Miejcie odwagę żyć dla miłości.” św. Jan Paweł II

Nabierzcie ducha i podnieście głowy

Nabierzcie ducha i podnieście głowy

Łk 21, 28: „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”

 

„Życie z Bogiem (na serio) jest wyczynem hardcorowym, bo może przyjść dzień, w którym ktoś wrzuci cię do „jaskini lwów”, a ty masz być opanowanym i nie dać się nie tylko „lwom”, ale i swoim emocjom. Nasza wiara nie jest dbaniem o to by się zabezpieczyć na 150% ale podniesieniem głowy ku Temu, który jest w stanie mnie wyrwać z tego wszystkiego, co mnie straszy.” Grzegorz Kramer SJ

 

 „To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy. Buduj, mimo wszystko.”św. Matka Teresa z Kalkuty

Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich

Z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich

Łk 21,17: „I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich.”

Kiedy trzeba skonfrontować swoją wiarę z niechęcią i pogardą innych, kpiną, wymownym milczeniem, odrzuceniem nie jest łatwo zdobyć się na odwagę. Jezus jednak tym, którzy świadczą obiecuje moc, wymowę i życie w wieczności. Zachęca do codziennej wytrwałości, z małego ziarenka staje się wielkie.

Oczerniany o. Pio powiedział oburzonemu bratu, który chciał go bronić:

„Zostaw synu, Zostaw! Niech publikują, co chcą. Boję się sądu Bożego, a nie ludzkiego. Niech nas przeraża tylko grzech, ponieważ obraża Boga i nas hańbi.” św. o. Pio

nie zostanie kamień na kamieniu

nie zostanie kamień na kamieniu

Łk 21,6: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.”

Człowiek ma skłonność krzątać się wokół, robić wrażenie swą świątynią ciała, zwłaszcza gdy jest mocna i piękna. A gdy zdobi ją podziwiany przez innych majątek, pozycja społ., prestiżowe umiejętności, osiągnięcia zapomina, że to kolos na glinianych nogach. Wystarczy porażka, choroba, utrata, czas, który spycha – by się wszystko rozsypało. Trwałe jest tylko to, co buduje się na miłości, Bogu.

„Posiadłość powinna należeć do posiadacza, a nie posiadacz do posiadłości.” św. Ambroży z Mediolanu

Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni

Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni

Łk 21,3: „Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni.”

Bóg nie patrzy jak człowiek, który porównuje się z drugim i podziwia tych, co mają/dają najwięcej, lecz patrzy na serce, możliwości ofiarodawcy. Łatwo jest dać coś, co mi zbywa, resztki wolnego czasu, rzeczy niepotrzebne. Lecz stracić coś, co kosztuje, na czym mi zależy by wziąć duchowe bogactwo, którym jest wiara, że Bóg będzie mnie wspierał swą pomocą i przekonanie, że Bóg mnie widzi?

„Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.” św. Jan Bosko