Teraz dusza moja doznała lęku…

Teraz dusza moja doznała lęku…

J 12,27: Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę.

J 12,20-33

„Ofiarna miłość może przerażać. Jest bowiem skokiem w ciemność, ryzykiem. Wydaje się szaleństwem, czymś wbrew instynktowi. Stąd ten strach. W Ewangelii św. Jana nie ma opisu rozterki Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Ale ten fragment odsłania coś z Jego wewnętrznego zmagania. Chrystus po ludzku się boi, ale przezwycięża ten lęk, umocniony głosem Ojca. Gdy paraliżuje nas strach przed daniem siebie, gdy boimy się, że ta miłość nas wykończy, ukrzyżuje, wtedy siły trzeba szukać „u góry”, u Ojca. Danie siebie innym zawiera w sobie także danie siebie Ojcu.”ks Tomasz Jaklewicz

„Nasz Pan nie żąda nigdy ofiar przewyższających nasze siły. Niekiedy, co prawda, Boski Zbawiciel pozwala nam odczuć całą gorycz zawartą w kielichu, jaki podaje naszej duszy. Gdy zażąda od nas ofiary z tego, co nam najdroższe na świecie, niepodobna bez szczególniejszej łaski nie wołać jak On w ogrodzie agonii:”Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”.”św Teresa z Lisieux

I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu.

I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu.

J 7,43: I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu.

J 7,40-53

To, co mówi i kim jest Jezus nikogo nie pozostawia obojętnym. Jego Słowa konfrontują ludzi z ich przekonaniami i wyobrażeniami na temat Boga, z własnymi uczuciami i doświadczeniami, z oczekiwaniami dotyczącymi Mesjasza… Jest to ostatecznie próba serca człowieka: czy jest ono na tyle otwarte by przyjąć (może trudną) Prawdę, nawet jeśli do końca jej nie rozumie, czy też pozostaje przy swoim. W tym drugim przypadku gwałtowność reakcji obnaża poziom „nadęcia”. Od wątpienia i lekceważenia, przez odrzucenie, a nawet jawną wrogość i agresję. Faryzeusze atakują Jezusa ponieważ uważają, że ich ego i autorytet jest zagrożony. Pycha jest dla nich ważniejsza niż Prawda… Zaś ludzie z tłumu mylą prawdę z opinią…

„Pokory nie można wzbudzić w sobie „na zawołanie”, jest ona owocem bolesnej konfrontacji z własną biedą i słabością, ogołocenia ze wszystkich ludzkich roszczeń i żądań wysuwanych przez ego.”Jacques Philippe

„Dobroć i prawda są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca.”św Antoni z Padwy

bo Żydzi mieli zamiar Go zabić

bo Żydzi mieli zamiar Go zabić

J 7,1: „Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić.”

J 7,1-2.10.25-30

„Wokół Jezusa zaciska się pętla. Mieli zamiar Go zabić. Poszedł skrycie bo w Judei czekała nań śmierć. Większość swoich nauk, największych, jakie kiedykolwiek ktokolwiek na tej ziemi wygłosił, padło w sytuacji śmiertelnego zagrożenia, podstępnych pytań, nieczystych intencji słuchaczy, skumulowanej nienawiści, publicznych sporów z przeważającą liczebnie grupą wrogów – na śmierć i życie. Na śmierć krzyżową. Nie znacie Tego, który mnie posłał. Nie znacie Boga – rzuca im w twarz. Nie sprzeda tanio skóry. Będzie walczył – nigdy za cenę grzechu. Ale zachowa godność, wolność od strachu i – nade wszystko – więź z Ojcem. Tak walczyć z wrogiem, wrogami.” ks. Jerzy Szymik

„Jeżeli ktoś został pokonany po dzielnej walce, niech się nie zraża i nie poddaje. Powinien się podnieść i ponownie nabrać ufności, powtarzając słowa Izajasza, które kierował do demonów: „Byliście silni, ale będziecie zwyciężeni. A jeśli się wzmocnicie, na nowo zostaniecie pokonani. Jeśli opracujecie plan, udaremni go Pan, albowiem z nami jest Bóg.” Jan z Karpatos

Ja mam świadectwo większe od Janowego

Ja mam świadectwo większe od Janowego

J 5,36: „Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał.”

J 5,31-47

Świadectwo jest formą relacji, opowieścią o własnych przeżyciach i wyciągniętych wnioskach z doświadczeń – a więc jest owocem życia wewnętrznego. Jezus mówi faryzeuszom, że ma świadectwo znacznie większe niż pouczenie, którym może się podzielić. Jego ‚wizytówką’ są cuda, uzdrowienia, uwolnienia. To jakby pieczęć Boga, który w ten sposób przyznaje się do Jezusa i potwierdza prawdziwość głoszonej przez Niego nauki. Chrystus uczy:’spójrzcie na owoce tego, co czynię, rozeznawajcie dzieła, miast koncentrować się na różnorodnych opiniach o Mnie, jakie krążą pośród ludzi’… Po czym ze smutkiem diagnozuje, że faryzeusze są niezdolni do realizacji tego, o co prosi, gdyż uniemożliwia im to pycha i brak relacji z Bogiem. Tak są skoncentrowani na ludzkiej opinii, na szukaniu uznania u siebie wzajemnie, że Bóg z podmiotu dążeń spadł dla nich na poziom bladego tła, które tylko dodaje wagi dyskusjom.

„Prawdziwa wielkość duszy jest w miłowaniu Boga i w pokorze.” św. Faustyna (Dz 427)

wyjdą ci, którzy dobro czynili na zmartwychwstanie życia

wyjdą ci, którzy dobro czynili na zmartwychwstanie życia

J 5, 28-29: „Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego. I wyjdą ci, którzy dobro czynili na zmartwychwstanie życia, ci zaś, którzy czynili rzeczy złe, na powstanie do sądu.”

J 5,17-30

Jezus zapowiada swoje zejście do otchłani śmierci. Bóg wcielony, który jest Życiem (J 1,3; 11,25) – zagłębi się w to, co jest Jego przeciwieństwem i zarazem obrzydliwym dziełem diabła (Mdr 1,13) – wejdzie w śmierć. To więzienie nie może Go jednak zatrzymać, gdyż tak jak powiedział: ma życie w sobie samym (J 5,26). W godzinie śmierci krzyżowej, która dla świata widzialnego wydaje się być zwycięstwem zła i klęską Jezusa, On rozpoczyna swój triumfalny wjazd w bramy otchłani. Przejmuje klucze (Ap 1,18) by odtąd nimi władać (Hbr 2,14), a wszyscy, których dotąd śmierć była udziałem, słyszą głos Odkupiciela… Zmartwychwstaje wówczas wielu sprawiedliwych (Mt 27,51-53). Wszelako nie wszyscy mają otwarte bramy do nieba. Ci, którzy czynili rzeczy złe/bezwartościowe (gr faula) – idą na sąd (gr kriseos).

Jk 2,13: sąd będzie nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem.

inny wchodzi przede mną

inny wchodzi przede mną

J 5,7: „Gdy ja sam już dochodzę, inny wchodzi przede mną.”

J 5,1-3a.5-16

Człowiek, który czekał nad sadzawką Betesda nie był sparaliżowany zupełnie, skoro był w stanie sam dotrzeć do wody. Jednak nieustannie mijał się z łaską… Po wielu latach wyczekiwania zrozumiał, że sam sobie nie może pomóc. Potrzebuje drugiej osoby, która wesprze go w uzdrowieniu. Może brak bliskich i przyjaciół, którym mógłby zaufać, powierzyć swoją historię, uczucia i problemy były przyczyną jego choroby? On sam czuje się pokrzywdzony, że inni szybciej zostają uzdrowieni, a przede wszystkim zauważa, że mają kogoś bliskiego, kto im pomaga. On zaś nie ma nikogo przy sobie, głębokich więzi. Może nie umiał ich nawiązać, albo troszczyć się o nie, a może zniszczył je jego grzech. Zwierza się Jezusowi, że ta izolacja wpływa na przedłużenie stanu zawieszenia i wyczekiwania, z którego nie może się wydobyć. Jezus uzdrawia go lecz napomina, by nie grzeszył. Ostrzega, że są w nim postawy i skłonności, które mogą doprowadzić go do sytuacji znacznie gorszej od tej, w której utknął.

„Samotność – trąd Zachodu jest z wielu względów gorsza niż nasza bieda w Kalkucie.” matka Teresa

udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił

udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił

J 4,47: „Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do Niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna: był on bowiem już umierający.”

J 4,43-54

Urzędnik królewski podejmuje długą, pieszą wędrówkę w poszukiwaniu Jezusa. Odległość między Kafarnaum a Kaną Galilejską wynosiła ok. 32 lub 33 km, i wiodła nieustannie pod górę, z miejsca ulokowanego około 200 metrów poniżej poziomu morza ku górzystej Galilei. Urzędnik królewski był zapewne poganinem. To dla niego droga wiary w pomoc Jezusa, pełna nadziei na uzdrowienie ukochanego dziecka. To miłość sprawiła, że podjął desperackie poszukiwanie pomocy, i miłość uwieńczyła jego wysiłek radością i darem wiary dla całej rodziny. „Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu” (Ps 25,3).

„Wiara, mimo iż jest darem Boga, wymaga zaangażowania i współpracy.” ks. Eugeniusz Burzyk

„Jezus patrzy nie tyle na wielkość czynów ani nawet nie na trudność, z jaką przychodzi ich dokonać, ile na miłość, która te czyny ożywia.” św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu

J 3,18: „Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.”

J 3,14-21

Jezus jest Światłością świata (J 8,12), oświecającą ciemne zakamarki ludzkiej duszy. Człowiek, zbliżając się do Wcielonego Boga widzi siebie w prawdzie. Światło odsłania jakie są jego uczynki. A to powoduje niepokój. Nikodem rozpoczyna rozmowę z Jezusem komunikatem, że wie, iż Jezus wyszedł od Boga. Boi się przychodzącego na świat powszechnego sądu, potępienia i kary. Porusza to jego sumieniem. W odpowiedzi Chrystus podaję mu na dłoni serce swojej misji: nie przyszedł potępiać ludzi lecz zbawić. Jezus doskonale wie, że człowiek jest zdolny trwać w Świetle, wydobywającym jego nędzę i może znieść prawdę o sobie tylko w obliczu miłosierdzia, a więc wtedy, gdy wierzy w Boże przebaczenie. Jego wyrazem jest krzyż… Ten, kto przyjmuje Boże Miłosierdzie wierząc w Jezusa – jest ocalony od samopotępienia, od trwania w ciemnościach, od grzechu. Ten zaś, kto nie wierzy, odrzuca Bożą Miłość i sam się potępia.

„‚Ave crux, spes unica’ (Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo).” św. Teresa B. od Krzyża

co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili

co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili

Łk 18,9: „Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść.”

Łk 18,9-14

Filip Taranienko jeszcze dobitniej przekłada fragment Jezusowej wypowiedzi i wskazuje adresatów przypowieści:

„Powiedział zaś do niektórych samym sobie posłusznych, jakoby byli sprawiedliwi, i niweczących pozostałych, ten oto przykład”-i tłumaczy: „Posłusznych samym sobie”(pepoithotas eph’heautois)–również „przekonanych przez samych siebie” oraz „polegających na sobie samych”.”

Zatem faryzejską postawą jest słuchanie wyłącznie siebie i poleganie na własnych siłach, koncentracja na własnym ‚ja’, co owocuje kolejną postawą wobec bliźnich:

„Niweczących”
(eksouthenountas)–dosłownie „zerujących” lub nawet „unicestwiających” ich. Czasownik pochodzi od wyrazu „nic”, znaczącego po grecku „ani jeden”(oude hen)–a więc „skrajnie lekceważących” innych ludzi.”

„Tylko jednego bólu faryzeusz nie jest w stanie znieść: zmartwienia odkryciem swoich własnych niedoskonałości.” Andre Daigneault

„Próżny nie lubi niczego poza tym, co własne.” św. Bonawentura

Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał…

Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał…

Mk 12,28: Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

Mk 12,28b-34

Uczony w Piśmie szczerze szukał odpowiedzi na swe pytanie, stąd potrafi zachwycić się mądrością, przekazaną przez Jezusa. Jest ona promieniem światła wśród mroku, które na moment oświetla zakamarki umysłu, obejmuje i porządkuje całą zgromadzoną przez niego wiedzę. Nagle wszystko staje się jasne i proste. Bo Bóg jest bardzo prosty…I kocha prostotę. Dziecięcej szczerości przed Bogiem w opisywaniu myśli i uczuć trzeba się często na nowo uczyć na modlitwie. Lecz gdy się wie, ile nieporozumień i zmagań między ludźmi odejmuje proste komunikowanie, chętniej podejmuję wysiłek. To lęk jest sprawcą komplikacji. Paraliżuje, powoduje uniki, dziwne zachowania, tłumaczenie się lub wykręty jak Adam w raju(=szuka winnych miast powiedzieć po prostu:”zjadłem”). Lęk tworzy mętlik- w końcu sama nie wiem, co jest w moim sercu: co czuję, co jest powodem mych decyzji. Miłość zaś jest prostym komunikatem, co myślę i czuje, do czego dążę. Uczę się prostoty wierząc i przyjmując miłość Boga…

„Bóg jest prosty i niezmienny.”św Ireneusz